Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. S. nr. 30 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.12.2005 Innst. S. nr. 30 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, med virkning fra 1. oktober 2005, vedtatt at lønnen for Høyesteretts medlemmer skal være: høyesterettsjustitiarius kr. 1 071 000 pr. år, høyesterettsdommere kr. 976 000 000 pr. år. Vedtaket ble gjort mot stemmene fra Sosialsitisk Venstreparti og Senterpartiet, som stemte for et alternativt forslag med en lavere økning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2005