Valg av et varamedlem i Kringkastingsrådet

Innst. S. nr. 63 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 63 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt Øyvind Håbrekke, Oslo, som varamedlem til Kringkastingsrådet. Håbrekke er valgt som varamedlem for Finn Egil Holm. Funksjonstiden er 1. januar 2006 - 31. desember 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005