Dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2006 og fisket etter avtalane i 2004 og 2005

St.meld. nr. 22 (2005-2006), Innst. S. nr. 28 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.11.2006 Innst. S. nr. 28 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra Regjeringen om de fiskeriavtaler Norge har inngått med andre land for 2006. Stortinget er bekymret over at årelangt overfiske kan gi reduserte nasjonale kvoter og dårligere driftsgrunnlag for fiskeflåten. Det understrekes at kontroll med ressursuttaket på felles fiskebestander krever nært samarbeide mellom de land som deler ressursene. Stortinget har enstemmig vedtatt at St.m. nr. 22 vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2006