Pensjoner fra statskassa

St.prp. nr. 43 (2005-2006), Innst. S. nr. 126 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.04.2006 Innst. S. nr. 126 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å gi pensjoner fra statskassen til søkere som ikke fikk midlertidig pensjon revidert av det forrige stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 25.04.2006