Investeringer i Forsvaret

St.prp. nr. 57 (2005-2006), Innst. S. nr. 224 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 224 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Mot opposisjonens stemmer har et flertall i Stortinget (regjeringspartiene) vedtatt å investere i en utvidet tørrdokk ved marinebasen Haakonsvern, og at prosjektet skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 381 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006