Endringar i statsbudsjettet for 2006 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

St.prp. nr. 71 (2005-2006), Innst. S. nr. 228 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 228 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke å auke Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2006 med 189 mill. kroner som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006