Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt

Ot.prp. nr. 80 (2005-2006), Innst. O. nr. 69 (2005-2006), beslutning. O. nr. 58 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 69 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt. Loven innebærer at selskap som produserer eller importerer lagringspliktige petroleumsprodukter og biodrivstoff, i fremtiden plikter å holde lager av disse produktene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006