Samtykke til at Noreg tek del i den 11. kapitalpåfyllinga i Det internasjonale utviklingsfondet, IDA

St.prp. nr. 82, innst. S. nr. 271 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1996 Innst. S. nr. 271 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1996