Oppretthalde eineretten til Posten Norge AS (Posten)

St.prp. nr. 58 (2005-2006), Innst. S. nr. 182 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 182 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke at vedtak i Stortinget i mars 2005 om å avvikle eineretten til Posten Norge AS frå1. januar 2007, blir oppheva.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2006