Utbygging og finansiering av E18 Langåker - Bommestad i Vestfold

St.prp. nr. 78 (2005-2006), Innst. S. nr. 7 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.10.2006 Innst. S. nr. 7 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til bygging av firefelts veg på E18-strekningen Langåker-Bommestad i Sandefjord og Larvik kommuner i Vestfold. Styringsrammen for prosjektet er 1 260 mill. kroner. Det er lagt til grunn at strekningen i sin helhet finansieres med bompenger, men med en statlig refusjon på 190 mill. kroner i perioden 2010-2015. Strekningen er planlagt åpnet for trafikk høsten 2009. Prosjektet vil bedre både framkommelighets-, trafikksikkerhets- og miljøforholdene på strekningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 26.10.2006