Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits' tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen)

St.prp. nr. 60 (2005-2006), Innst. S. nr. 206 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 206 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har godkjent en avtale mmellom Norge, Island og Sveits om sveitsisk tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet om grensepassering og visumarbeid. Avtalen innebærer at Sveits tar del i det europeiske Schengen-samarbeidet sammen med bl. a. Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006