Samtykke til ratifikasjon av Matvarehjelpkonvensjonen av 1. juli 1995

St.prp. nr. 53, innst. S. nr. 208 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1996 Innst. S. nr. 208 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1996