Samtykke til at Noreg tek del i ei kapitalpåfylling i Det nordiske utviklingsfondet (NDF)

St.prp. nr. 83, innst. S. nr. 272 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1996 Innst. S. nr. 272 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1996