Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2005, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

St.meld. nr. 19 (2005-2006), Innst. S. nr. 27 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2006 Innst. S. nr. 27 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet den årlige meldingen fra Regjeringen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid. Meldingen omhandler disse spørsmålene for året 2005. Stortinget var tilfreds med meldingen, men viste til at rapporteringen på disse emnene er mer omfattende i flere andre NATO-land enn i Norge, og at en styrket parlamentarisk kontroll av eksport av forsvarsmateriell skal drøftes mellom Storting og Regjering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006