Forslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Hageler, Rolf Ketil Bjørn og Kristin Halvorsen om å be Regjeringen iverksette tiltak for å sikre at den nasjonale barnehagepolitikken blir videreført

Dokument nr. 8:36, innst. S. nr. 239 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Hageler, Kristin Halvorsen, Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. S. nr. 239 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1996