Valg av nytt varamedlem til Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 79 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.02.2006 Innst. S. nr. 79 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.02.2006