Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Ove Width, Per Roar Bredvold og Henning Skumsvoll om å opprette en forsvarskommisjon for å gjennomgå Forsvarets rolle og rammer i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen

Dokument nr. 8:30 (2005-2006), Innst. S. nr. 136 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Per Roar Bredvold, Per Ove Width, Siv Jensen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (FRP) Innstilling avgitt 04.05.2006 Innst. S. nr. 136 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har avvist et forslag fra Fremskrittspartiet om å opprette en forsvarskommisjon for å gjennomgå Forsvarets rolle og rammer i den nye sikkerhtspolitiske situasjonen. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at Regjeringen i tråd med Soria Moria-erklæringen, vil etablere et bredt sammensatt og rådgivende utvalg som skal forberede grunnlaget for en ny langtidsplan for Forsvaret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2006