Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen og Vigdis Giltun om en plan for omlegging av norsk eldreomsorg der staten får ansvaret for at pengene følger brukeren og dekker utgiftene til omsorgen

Dokument nr. 8:34 (2005-2006), Innst. S. nr. 126 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.02.2007 Innst. S. nr. 126 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot Fremskrittspartiets stemmer forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om å legge om måten norsk eldreomsorg finansieres på. Forslaget gikk ut på at staten skulle få ansvaret for å dekke utgiftene til omsorgen ved at pengene skulle følge den enkelte bruker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2007