Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om at prøveprosjektet som er planlagt for åpen hjertekirurgi og ballongbehandling ved Rogaland sentralsykehus, utført av Feiringklinikken, blir gjennomført

Dokument nr. 8:45 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet