Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, og Åse M. Schmidt om å innføre fritt skolevalg for alle elever i videregående skole

Dokument nr. 8:41 (2005-2006), Innst. S. nr. 141 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.05.2006 Innst. S. nr. 141 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et privat forslag om å innføre fritt skolevalg for alle elever i videregående skole. Forslaget ble avvist.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2006