Forslag fra stortingsrepresentant Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å bedre innkjøpsrutinene i Forsvaret

Dokument nr. 8:56, innst. S. nr. 255 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1996 Innst. S. nr. 255 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996