Eksport av forsvarsmateriell fra Norge 1. halvår 1996. Eksportkontroll og ikke-spredning

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1996 Innst. S. nr. 83 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1996