Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Riis-Johansen, Marit Arnstad og Syver Berge om å forby bruk av veksthormoner i norsk matproduksjon og om å forby omsetning av matvarer som er produsert ved hjelp av veksthormoner

Dokument nr. 8:60, innst. S. nr. 232 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Syver Berge, Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1996 Innst. S. nr. 232 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1996