Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen gjennomgå barnebidragsordningen med sikte på å oppnå en rettferdig byrdefordeling mellom bidragsmottaker og bidragspliktig

Dokument nr. 8:67, innst. S. nr. 188 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1996 Innst. S. nr. 188 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1996