Forslag fra stortingsrepresentantul Chaffey om å be Regjeringen varsle norsk veto i EØS mot matsminkedirektivene

Dokument nr. 8:69, innst. S. nr. 185 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Paul Chaffey Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 08.05.1996 Innst. S. nr. 185 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1996