Melding for året 2005 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Dokument nr. 4 (2005-2006), Innst. S. nr. 166 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2006 Innst. S. nr. 166 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding for 2005 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen og vedtatt at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2006