Forslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Kenneth Svendsen, Robert Eriksson, Harald T. Nesvik og Thore A. Nistad om at rullestoler som kun er til utendørs bruk og med en maksimal hastighet på inntil 10 km/t kan tillates på lik linje med ordinære batteridrevne rullestoler

Dokument nr. 8:62 (2005-2006), Innst. S. nr. 192 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Robert Eriksson, Thore A. Nistad Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.06.2006 Innst. S. nr. 192 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Fremskrittspartiet om at rullestoler som kun er til utendørs bruk og med en maksimal hastighet på inntil 10 km/t kan tillates på lik linje med ordinære batteridrevne rullestoler. Bakgrunnen til at forslaget blir vedlagt protokollen er at Samferdselsdepartementet, i sin brevveksling med arbeids- og sosialkomiteen, uttaler at man er i dialog med andre departementer "med sikte på å finne en akseptabel løsning for den aktuelle gruppen".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2006