Forslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og May-Helen Molvær Grimstad om å fjerne dokumentavgift når samboere med felles barn selger bolig til hverandre

Dokument nr. 8:65 (2005-2006), Innst. S. nr. 210 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 210 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Kristelig Folkepartis representanter Hans Olav Syversen og May-Helen Molvær Grimstad om å å fjerne dokumentavgift når samboere med felles barn selger bolig til hverandre. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har Stortinget vedtatt å legge saken ved protokollen. Dette betyr at Stortinget ikke ønsker å be Regjeringen fremme forslaget, uten at saken på denne bakgrunn er forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006