Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingen for 2005

Dokument nr. 18 (2005-2006), Innst. S. nr. 173 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2006 Innst. S. nr. 173 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet samarbeidet i NATO i 2005 på grunnlag av en stortingsmelding fra regjeringen og årsrapporten fra Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingen. NATOs parlamentarikerforsamling fremmer NATOs målsettinger og engasjerer seg i de fleste områder som dekkes av Atlanterhavspakten. Forsamingen møtes i plenum to ganger i året, i tillegg kommer en rekke ulike komitemøter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006