Forslag fra stortingsrepresentantane Jørgen Holte, Marit Arnstad og Marit Tingelstad om forbod mot bruk av antibiotika i for, strengare kontroll med bruk av antibiotika, og auka kontroll ved import av dyr og animalske produkt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørgen Holte, Marit Tingelstad, Marit Arnstad Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1996 Innst. S. nr. 210 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1996