Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2005 til 31. desember 2005

Innst. S. nr. 199 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. S. nr. 199 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2005 til 31. desember 2005. Innstillingen fra komiteen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006