Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2005

Dokument nr. 2 (2005-2006), Innst. S. nr. 195 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. S. nr. 195 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding for 2005 fra Riksrevisjonen og vedtatt at årsmeldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006