Forslag fra stortingsrepresentantene Erik Solheim og Paul Chaffey om å be Regjeringen nedsette en nasjonal kommisjon for bærekraftig utvikling

Dokument nr. 8:77, innst. S. nr. 214 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Paul Chaffey Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.05.1996 Innst. S. nr. 214 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1996