Utlendingsdirektoratets (UDI) behandling av 197 saker hvor arbeidstillatelse er innvilget i medhold av utlendingsloven § 8 annet ledd til nord-irakere som tidligere har hatt midlertidig tillatelse som ikke dannet grunnlag for bosettingstillatelse eller familiegjenforening (MUF-tillatelse)

Innst. S. nr. 237 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.2006 Innst. S. nr. 237 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Utlendingsdirektoratets behandling av 197 saker hvor arbeidstillatelse er innvilget i medhold av utlendingsloven § 8 annet ledd til nord-irakere som tidligere har hatt midlertidig tillatelse som ikke dannet grunnlag for bosettingstillatelse eller familiegjenforening (MUF-tillatelse). Innstillingen fra komiteen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006