Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Anne Margrethe Larsen og Lars-Henrik Michelsen om å innføre et kjærestevisum for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste

Dokument nr. 8:85 (2005-2006), Innst. S. nr. 51 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Margrethe Larsen, Lars-Henrik P. Michelsen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. S. nr. 51 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at forslaget fra Venstre skal vedlegges protokollen. Flertallet, alle unntatt Fremskrittspartiet, mener det er naturlig å se saken i sammenheng med forslaget til ny utlendingslov, som er under utarbeidelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2006