Ein del løyvingsendringar m.v. for 1996 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 64, unntatt pkt. 5.5, innst. S. nr. 278 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1996 Innst. S. nr. 278 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996