Ein del løyvingsendringar m.v. for 1996 på Samferdselsdepartementets område

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.10.1996 Innst. S. nr. 12 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1996