Forslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Ingebrigt S. Sørfonn og Knut Arild Hareide om å starte arbeidet med et forbud mot spilleautomater

Dokument nr. 8:91 (2005-2006), Innst. S. nr. 17 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingebrigt S. Sørfonn, Knut Arild Hareide, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 19.10.2006 Innst. S. nr. 17 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak i forbindelse med spilleautomater. Forslaget innebærer blant annet et forbud mot spilleautomater fra 1. januar 2007. I innstillingen fra komiteen viser flertallet til at iverksetting av Stortingets vedtak om å gi Norsk Tipping enerett til å drive spilleautomater foreløbig er utsatt i påvente av avgjørelse i EFTA-domstolen, som er ventet i første del av 2007. Forslaget fra Kristelig Folkeparti fikk bare partiets egne stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.11.2006