Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. S. nr. 190 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 190 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2006