Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Trond Helleland, Bent Høie, Peter Skovholt Gitmark, Kari Lise Holmberg og Svein Flåtten om å utrede grunnlaget og mulighetene for en sørnorsk høyhastighetsring for jernbane

Dokument nr. 8:94 (2005-2006), Innst. S. nr. 20 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Kari Lise Holmberg, Peter Skovholt Gitmark, Svein Flåtten, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.10.2006 Innst. S. nr. 20 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i forslag fra Høyre har Stortinget drøftet forslag om å utrede grunnlaget og mulighetene for en sørnorsk høyhastighetsring for jernbane. Stortinget besluttet at forslaget vedlegges protokollen. Dette betyr at Stortinget ikke realitetsbehandlet forslaget. Stortingets flertall viser imidlertid til at Samferdselsdepartementet vil få utarbeidet en utredning om potensialet for høyhastighetsbane i Norge, og at denne kan legge et grunnlaget for å belyse potensialet for en sørnorsk høyhastighetsring som beskrevet i dokumentet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.11.2006