Forslag fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2006 (jf. Innst. O. nr. 68): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om et selskapsmessig skille av vertikalt integrerte selskaper som bedre ivaretar forbrukernes interesser.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet