Forslag fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2006 (jf. Innst. O. nr. 68): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om et selskapsmessig og funksjonelt skille for vertikalt integrerte selskaper med mer enn 10 000 nettkunder.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet