Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om en norsk kulturkanon

Dokument nr. 8:97 (2005-2006), Innst. S. nr. 49 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. S. nr. 49 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om å be Regjeringen sette i gang arbeidet med en bredt folkelig forankret norsk kulturkanon fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2006