Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Bård Hoksrud, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om opprettelse av en egen ombudsordning for psykisk utviklingshemmede

Dokument nr. 8:98 (2005-2006), Innst. S. nr. 127 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.02.2007 Innst. S. nr. 127 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om å opprette en egen ombudsordning for psykisk utviklingshemmede. Forslaget fikk bare stemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, og er dermed ikke vedtatt. Flertallet fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre går inn for at dagens pasientombudsordning skal utvides til å gjelde kommunale helse- og omsorgstjenester og dermed også tjenester psykisk utviklingshemmede i stor grad nytter. Flertallet vedtok at forslaget fra Fremskrittspartiet vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2007