Forslag fra stortingsrepresentantene Ola T. Lånke, Line Henriette Holten Hjemdal og Ingebrigt S. Sørfonn om å bygge et nytt, moderne og funksjonelt klinikkbygg for produksjonsdyr ved Norges Veterinærhøgskole (NVH), alternativt gjennomføre en samlokalisering av NVH og Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås

Dokument nr. 8:100 (2005-2006), Innst. S. nr. 31 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingebrigt S. Sørfonn, Line Henriette Holten, Ola T. Lånke Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.11.2006 Innst. S. nr. 31 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter for Kristelig Folkeparti om å bygge nytt klinikkbygg for produksjonsdyr ved Norges Veterinærhøgskole, alternativt gjennomføre en samlokalisering med Universitetet for miljø- og biovitenskap. Under henvisning til at Kunnskapsministeren tar sikte på å legge fram spørsmål knyttet til modernisering av Veterinærhøgskolen i Revidert nasjnalbudsjett for 2007, ble forslaget vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2006