Suppleringsvalg til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige

Innst. S. nr. 240 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.2006 Innst. S. nr. 240 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig valgt Kjell Arne Bratli som ombudsmann for Forsvaret og ombudsmann for sivile tjenestepliktige for tidsrommet 1. juli 2006 - 31. desember 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006