Innføring av retningslinjer for stortinsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler, og om oppnevnelse av én felles revisor for kontroll og gjennomgang av disse tilskuddene

Innst. S. nr. 241 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.06.2006 Innst. S. nr. 241 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgruppene og at regnskapsrapportene fra gruppene skal revideres av en felles revisor. Hovedregelen i retningslinjene er at tilskudd bare skal brukes til stortingsrelevant arbeid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.10.2006