Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen

Dokument nr. 3:10 (2005-2006), Innst. S. nr. 66 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2006 Innst. S. nr. 66 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens udnersøkelse av opplæringen i grunnskolen. Undersøkelsen viser at opplæringstilbudet ved en rekke skoler ikke er tilfredsstillende, og at elever uten spesialundervisning, men med behov for ekstra hjelp er spesielt risikoutsatt. Komiteen sier i sin innstilling at den finner det kritikkverdig at mange skoler ikke gjør vurderinger av om undervisningen er godt nok tilrettelagt for å nå målene om opplæring slik de er pålagt. Komiteen mener det vil være behov for en grundigere undersøkelse av opplæringen når Kunnskapsløftet har fått virke en tid. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:10 (2005-2006) Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006