Dekning av utgifter i forbindelse med valg i Bosnia-Hercegovina og informasjon til bosniske flyktninger i Norge

St.prp. nr. 78, innst. S. nr. 270 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1996 Innst. S. nr. 270 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1996