Suppleringsvalg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste ( EOS)

Innst. S. nr. 243 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. S. nr. 243 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1996